Adressen

Välkommen till sidan Adressen. Här hittar du postadresserna, Facebookadressen, mejladressen och telefonnumren. I Finland finns böckerna på Adlibris och bibliotek (btj.fi och Kirjavälitys) samt i välsorterade bokhandlar. I Sverige på Adlibris och bibliotek. Bokhandlarna är tyvärr hopplösa att bryta sig in i för småförlag som Idun.  Nix, förlaget finns inte i fler sociala medier än Fb.     

Adressen i Finland:

Pb 12
10901 Hangö
Tfn 044-52 27 414

Obs att jag personligen bor på Sverigeadressen så skicka ev post dit. Den finska mobilen är alltid på men stannar hemma.

Adressen i Sverige:

Storgatan 67 A
28376 Killeberg
Tfn 070-59 84 777

Här finns jag rent fysiskt. 

Mejl:
bokforlaget.idun at yahoo.com

Webbsidan:
bokforlagetidun.net

Fejjan:
facebook.com/bokforlagetidun